• Nlc130691@gmail.com.vn
  • 0903281885
  • 23 - Phạm Hồng Thái - Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội
HOTLINE: 0903281885

KIA K165 ĐỜI 2017

KIA K165 ĐỜI 2017 ( XE CŨ )

Liên hệ với chúng tôi.

  • 23 - Phạm Hồng Thái - Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội

  • 0903281885

  • Nlc130691@gmail.com.vn

HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017

 XE TẢI KIA K165 ĐỜI 2017