• Nlc130691@gmail.com.vn
  • 0903281885
  • 23 - Phạm Hồng Thái - Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội
HOTLINE: 0903281885

Xe tải KIA K3000 đời 2013

Xe tải KIA K3000 đời 2013

Liên hệ với chúng tôi.

  • 23 - Phạm Hồng Thái - Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội

  • 0903281885

  • Nlc130691@gmail.com.vn

HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013

XE TẢI KIA K3000 ĐỜI 2013